Liechtenstein veroordeeld

Het Europese Hof voor de mensenrechten heeft geoordeeld dat Herbert Wille, voormalig vice-premier van Liechtenstein, ten onrechte is geweigerd als hoofd van de Liechtensteinse administratieve rechtbank. Wille werd door het parlement in Liechtenstein tot hoogste rechter benoemd. Maar vorst Hans-Adam II weigerde de benoeming te bekrachtigen nadat Wille had gezegd dat volgens hem niet de vorst, maar de rechtbank het laatste woord zou moeten hebben in grondwettelijke zaken. De weigering van Hans-Adam heeft geleid tot een ernstige constitutionele crisis. Het Europese Hof oordeelde dat Liechtenstein Wille's recht op vrije meningsuiting heeft geschonden en dat hem niet de mogelijkheid is geboden tegen het besluit in beroep te gaan. De vorst heeft na de uitspraak gezegd zijn besluit niet te zullen herzien.