Hoge groei VS, inflatie blijft laag

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal op jaarbasis 4,8 procent gegroeid. Dat heeft het ministerie van Handel gisteren bekendgemaakt.

Het departement hanteerde voor het eerst een nieuwe methode om economische groei te berekenen. Investeringen in computersoftware worden voortaan gezien als kapitaalinvesteringen en niet als kosten. De groei van de economie valt daardoor met terugwerkende kracht nog hoger uit.

De lonen bleven ondanks de krappe arbeidsmarkt gematigd stijgen. De kosten die werkgevers kwijt zijn aan hun werknemers, de zogenoemde employment cost index was slechts 0,8 procent hoger in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat was veel beter dan verwacht. De werkgelegenheidskostenindex is in de afgelopen twaalf maanden met slecht 3,1 procent gestegen. Ook de inflatiecomponent van het bruto binnenlands product bleef bescheiden, met een stijging van 0,9 procent.

Gesterkt door de gunstige cijfers stegen de aandelenkoersen aan de New York Stock Exchange en de Nasdaq. Het Dow Jones-gemiddelde eindigde gisteravond 2,2 procent hoger op 10622 punten. Veel beleggers denken dat de rente volgende maand niet omhoog hoeft, dat wil zeggen dat de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, zich van actie kan onthouden. Niet iedereen was daarvan overtuigd.

De economische groei wordt uitgedrukt in de toename van het bruto binnenlands product (bbp), de som van alle goederen en diensten van Amerikaanse bodem, uitgedrukt in dollars. De bbp-groei bedroeg in het tweede kwartaal nog 1,9 procent.

Na een herberekening van de Amerikaanse economische groei bedraagt de bbp-groei tussen 1994 tot 1998 geen 4 maar gemiddeld 4,4 procent per jaar.

IDEALE ECONOMIE: pagina 13