Discretie over Lockheed gevraagd

Secretaris-generaal Geelhoed van het ministerie van Algemene Zaken heeft de voormalige bewindslieden van het kabinet-Den Uyl dringend verzocht geen vertrouwelijkheden bekend te maken over de Lockheed-affaire.

Oud-minister J.Gruijters maakte dat gisteren bekend in het televisieprogramma NOVA.

De brief die de ex-bewindslieden van Geelhoed ontvingen is vertrouwelijk en wordt niet door de Rijksvoorlichtingsdienst gepubliceerd. ,,Het ministerie van Algemene Zaken heeft niet de vrijheid om correspondentie die een strikt persoonlijk karakter heeft, aan derden ter beschikking te stellen'', aldus de RVD.

Directe aanleiding is de publicatie van het boek `De verbeelding aan de macht' van de politicoloog P. Bootsma en Trouw-journalist W. Breedveld. De auteurs gaan onder meer in op de wijze waarop toenmalig minister-president Den Uyl de omkoopaffaire waarbij prins Bernhard betrokken bleek, heeft aangepakt. Het feit dat het kabinet destijds besloot om de prins niet strafrechterlijk te laten vervolgen, was voor oud-staatssecretaris Van Dam reden om zijn ontslag in te dienen. Den Uyl wist hem er vervolgens van te overtuigen dat die stap onjuist was. Van Dam bleef aan.

Ook H. Vredeling, de vroegere minister van Defensie, heeft de brief van Geelhoed ontvangen. ,,Ik kan niet verder gaan dan Gruijters, er is ons gevraagd om de Lockheed-zaak stil te houden'', is alles wat Vredeling er over kwijt wil. Het dringende verzoek van Algemene Zaken weerhield de beide bewindslieden er niet van om in het televisieprogramma vragen over de affaire te beantwoorden. ,,Ik heb alleen verteld wat ik zelf heb meegemaakt'', aldus Vredeling, die onder meer aanhaalde wat de reactie van prins Bernhard was toen hij te horen kreeg dat hij bij wijze van straf geen uniform meer mocht dragen. Bernhard zou gezegd hebben dat hij er niet om gaf.

De fractie van de SGP in de Tweede Kamer spreekt van ,,een hele goede actie van de minister-president''. Volgens de SGP tonen (oud)bewindslieden nogal eens ,,een gemis aan constitutioneel besef''.