Decaan benoemd

Prof.dr. G. Kootstra is benoemd tot decaan van de faculteit geneeskunde van de Universiteit Maastricht. Kootstra is hoogleraar algemene heelkunde aan de faculteit geneeskunde. Kootstra vervangt prof. V. Bonke, die werd ontslagen wegens mismanagement.