Bankieren

Nauwelijks was bekend dat de hervormde diaconieën door bankieren met geld dat is opgehaald voor de armenzorg, een vermogen hebben gegenereerd van meer dan anderhalf miljard gulden, of een stroom van aanvragen kwam op gang. Dankzij mijn goede contacten bij de Generale Diaconale Raad mocht ik een aantal van die aanvragen inzien. Hieronder volgt een kleine bloemlezing uit wat ik onder ogen kreeg. Ter wille van de privacy zijn de namen van de diakenen tot een initiaal ingekort.

,,Geachte heer V., diaken te Dordrecht. Ook namens mijn compagnon Harry Mens wil ik u wijzen op de mogelijkheid om lucratief te beleggen in Texaans onroerend goed. De rendementen van grond in Black Snake Valley en Dessert Cove belopen percentages van meer dan duizend procent, zoals ook blijkt uit de bijgevoegde folders. Groot voordeel is bovendien dat de bewoners in deze streken het christelijk geloof zijn toegedaan, zodat de mogelijkheid bestaat voor een uitwisselingsprogramma. Slagvaardig handelen is echter op zijn plaats, aangezien er meer kapers op de kust zijn. In de hoop spoedig zaken met u te kunnen doen, verblijf ik de meest hervormde hoogachting, Rienk Kramer.''

,,Geachte heer S., diaken te Harderwijk. Zoals u wellicht in de krant hebt gelezen, heeft ons museum de grootste moeite de financiering van een nieuwe vleugel rond te krijgen. Rijk, provincie en gemeente zijn maar niet in staat het kolossale bedrag van twaalf miljoen (een wieldop van een straaljager) bij elkaar te krijgen. De tentoongestelde kunst doet ons beseffen dat er meer is dan alleen een materiële wereld. Derhalve doe ik een beroep op uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en vraag u een bijdrage te leveren aan de bouw van de nieuwe vleugel. Als tegenprestatie zouden wij in de kelder van het museum een ruimte kunnen inrichten waar de hervormde kerk haar gedachtegoed zou kunnen uitdragen. Plaatsing van een orgel of een harmonium behoort tot de mogelijkheden, maar het is wel zaak dat de inrichting van een dergelijke ruimte geschiedt in de geest van het museum. Ik denk echter dat wij daar wel uitkomen. Met hervormde groeten, Rudi Fuchs.''

,,Geachte heer K., diaken te Tholen. Graag wil ik uw aandacht vestigen op het volgende. Uiteraard is het voldoende slechts De Schrift als het Boek der Boeken in huis te hebben, maar wellicht is het u bekend dat er in ons land ook geschreven wordt over iets dat Nederlandse literatuur heet. Een van degenen die dat doet is Carel Peeters, tot voor kort chef van de boekenbijlage van het weekblad Vrij Nederland. Het chef zijn is evenwel zo'n drukke, organiserende baan dat de heer Peeters naar eigen zeggen het schrijven slechts kon doen `in de kleine uurtjes en in het weekend'. Dat was al die jaren ook wel te merken. Helaas dreigt de heer Peeters opgevolgd te worden door een jonger collegaatje, waardoor hij niet zo veel meer hoeft te organiseren en hij méér tijd krijgt om te schrijven. Dat moet beslist voorkomen worden! Gods zegen kan daar niet op rusten. Derhalve verzoek ik u in het belang van de Nederlandse literatuur om een financiële bijdrage, zodat VN in staat zal zijn de heer Peeters met vervroegd pensioen te sturen. Hoogachtend, Maarten 't Hart.''

,,Geachte mevrouw Z., diacones te Purmerend. Het zal u niet zijn ontgaan dat de lokale Amsterdamse televisiezender AT5 binnenkort ook te zien zal zijn in uw woonplaats. Eindelijk zult u getuige kunnen zijn van al die prachtige programma's die wij voor u in petto hebben. Tenminste, als AT5 zal blijven bestaan. Hoewel AT5 een succesvolle zender is die grote aantallen kijkers trekt, lukt het niet om de half-publieke, half-private financiering sluitend te krijgen. De gemeente scheept onze zender af met een habbekrats, terwijl de eigenaar PCM ons in de verkoop heeft gedaan, omdat er alleen maar verliezen worden gemaakt. Nu vraag ik mij af wij op de een of andere manier niet tot samenwerking kunnen komen. De portemonnees van uw diaconieën lopen weliswaar vol, maar uw kerken lopen nog altijd leeg. Daar kunnen wij iets aan doen. In ruil voor een financiële bijdrage zou ons bedrijf zeer goed in staat religieuze programma's te leveren, die ook voor een jeugdig publiek interessant zijn. Laten Jezus ons beiden redden. Hoogachtend, Ton F. Dijk, directeur AT5.''

De brief van Léon de Winter, waarin hij aandacht vraagt voor de noden van de Nederlandse film, houdt u nog tegoed.

    • Max Pam