`Artsen kwistig met informatie'

Veel artsen verstrekken levensverzekeraars te gemakkelijk informatie over de doodsoorzaak van verzekerden. Ook geven ze de verzekeraars inzicht in de gezondheidstoestand van polishouders op het moment dat deze een verzekering afsluiten.

Dit blijkt uit het jaarverslag dat de ombudsman voor levensverzekeringen gisteren heeft gepubliceerd. Het verstrekken van deze informatie mag volgens de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst alleen met toestemming van betrokkene of van diens waarnemer. Ook de overkoepelende artsenorganisatie KNMG raadt in haar richtlijnen haar leden af in te gaan op verzoeken om informatie van verzekeraars. Maar volgens de ombudsman kunnen de verzekeraars gemakkelijk aan deze vertrouwelijke informatie komen.

,,Medisch adviseurs (van de verzekeringsmaatschappijen) vragen onbeschroomd inlichtingen aan de behandelend arts, gebaseerd op de redenering dat vragen vrij staat en het de verantwoordelijkheid van de behandelend arts is om de gevraagde informatie te weigeren'', schrijft de ombudsman in zijn jaarverslag. In de meeste gevallen wordt de informatie zonder mankeren verstrekt, voegt hij eraan toe.

Volgens de vereniging van geneeskundig adviseurs bij verzekeraars beoordelen de verzekeringsartsen de gezondheidstoestand alleen op grond van de informatie die wordt verstrekt door degene die een verzekering wil afsluiten.