Waarborg koophuizen Rotterdam

De gemeente Rotterdam zal zich aansluiten bij het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Het college van B en W heeft een voorstel hiertoe deze week ingediend bij de gemeenteraad. Rotterdam wil dat de aansluiting bij het fonds al op 1januari van het komend jaar ingaat.

Rotterdam is naast Arnhem de enige gemeente in Nederland die nog niet bij het fonds is aangesloten. Daardoor zijn hypotheeknemers in Rotterdam minder snel geneigd krediet te verlenen bij twijfel over de financiële situatie van een huizenkoper.

Onlangs werd bekend, dat hypotheekbanken in Rotterdam zelfs bepaalde delen van de stad bij voorbaat – en soms aan de hand van een met rood ingekleurde plattegrond – uitsluiten van een hypotheek. Het gaat hierbij om straten en buurten met veel sociale problemen. De hypotheekbanken voeren aan dat het ontbreken van een gemeentelijke waarborgmogelijkheid een extra risico vormt.

Aansluiting van Rotterdam bij het waarborgfonds is volgens B en W nu mogelijk, omdat op 1 juli volgend jaar de Wet bevordering eigen woningbezit van kracht wordt die subsidiëring van koopwoningen mogelijk maakt.

Voorwaarde is dat de koper een Nationale Hypotheekgarantie bij het WEW aanvraagt. Rijk en gemeente stellen zich dan gezamenlijk garant voor het risico van de hypotheeknemer.