Te veel fouten bij uitkeringen

De organisaties die onder meer de WAO en de WW uitkeren, hebben vorig jaar voor honderden miljoenen guldens aan fouten gemaakt. Ze betaalden enerzijds 338 miljoen gulden te veel en anderzijds 166 miljoen gulden te weinig. Dat heeft de toezichthouder op de sociale verzekeringen CTSV vandaag vastgesteld. Dit College van Toezicht Sociale Verzekeringen controleert elk jaar hoe de uitkeringsinstellingen hun werk doen. In 1998 maakten ze meer fouten dan wettelijk toegestaan. Dat deden ze het jaar daarvoor ook al. Vooral bij de Toeslagenwet, de WW en de Ziektewet worden veel fouten gemaakt. Het LISV, de opdrachtgever van de uitkeringsinstanties, schaart zich achter de conclusies van CTSV. ,,We overleggen met de instellingen over verbeteringen'', aldus een woordvoerster. (ANP)