Smaadproces overwogen door Peper

Minister Peper (Binnenlandse Zaken, PvdA) en zijn echtgenote hebben een advocaat in de arm genomen die hen moet adviseren over eventuele juridische stappen tegen het Algemeen Dagblad wegens smaad.

Aanleiding daartoe vormt de publicatie in het Algemeen Dagblad van vandaag, waarin naast anonieme bronnen ook bij name genoemde, voormalige topambtenaren van de gemeente Rotterdam zware beschuldigingen uiten aan het adres van Peper en zijn echtgenote, oud-VVD-minister Neelie Kroes.

Het gaat daarbij om misbruik van gemeentelijke creditcards, contant geld en de inzet van gemeentepersoneel en -goederen voor privé-doeleinden. Uit de gemeentekas zouden tijdens het burgemeesterschap van Peper luxe cadeaus, sieraden en boodschappen voor het huishouden, exquise etentjes, telecommunicatie-apparatuur, drankgelagen, reis- en verblijfkosten tijdens privé-reizen naar het buitenland en onderhoud aan de eigen woning en tuin zijn betaald. Daarnaast zou Peper relatiegeschenken voor de stad mee naar huis hebben genomen.

Volgens zijn woordvoerder voelen Peper en zijn echtgenote ,,zich zwaar in hun goede naam aangetast''. Hij wijst er op dat in de oorspronkelijke versie van het artikel, dat aan de minister is voorgelegd, ook nog werd gerept van `bordeelbezoek in het buitenland op kosten van de belastingbetaler', maar dat is er op aandrang van de bewindsman in elk geval uitgelaten. In eerste instantie zou Peper zich voorts op het standpunt hebben gesteld dat hij ,,zoveel ellende en drek over zich heen heeft gehad, dat dit er nog wel bij kon.'' Maar, stelt zijn woordvoerder, bij nader inzien is toch gekozen voor een juridisch advies. Of en welke gerechtelijke stappen het echtpaar Peper-Kroes zal ondernemen is nog niet duidelijk. Zij zouden aangifte kunnen doen van belediging bij de politie, maar dan is het aan de officier van justitie om te beoordelen of er tot vervolging wordt overgegaan. Het is ook mogelijk dat Peper en Kroes een civiel-juridische actie ondernemen om het Algemeen Dagblad en de genoemde bronnen `een verbod op herhaling' op te laten leggen. Ook zou de krant langs die weg tot rectificatie kunnen worden gedwongen. Of de feiten juist zijn is daarbij overigens niet van doorslaggevend belang.

Adjunct-hoofdredacteur P. de Jonge van het AD wilde vanochtend niet reageren op de voornemens van Peper. ,,Dat doen we wel als hij daadwerkelijk stappen zet.''