Samenwerking Belgische landbouw

Nederland en België gaan nauwer samenwerken op het gebied van landbouw. Een protocol hiertoe is gisteren ondertekend door de Nederlandse Landbouwminister Brinkhorst en zijn Belgische collega Gabriëls.

Afgesproken is vaker te overleggen over groeibevorderaars voor dieren, voedselveiligheid, diervoeders, besmettelijke dierziekten en biotechnologie.

Nederland en België werkten al samen, maar intensivering en uitbreiding bleek nodig nadat dit jaar enkele verschillen waren gebleken. Bij de dioxinecrisis dit voorjaar klaagde Nederland bijvoorbeeld dat Belgische informatie over vervuilde producten soms onjuist was en te laat kwam. Deze zomer werd ontdekt dat de Nederlandse controle op hormoonkoeien veel milder was dan in België. (ANP)