Proef met energie uit kippenmest

Energiecentrales kunnen de uitstoot van CO2 en andere stoffen verminderen door kippenmest te gaan verbranden. Komende week start een eerste proef in de centrale op de Maasvlakte. Voor de kippenhouders is verbranding een mogelijkheid voor hun mestafzet. Als alle proeven slagen kan op de Maasvlakte jaarlijks bijna 30.000 ton kippenmest worden verstookt, stelt secretaris J. Scholten van Mestbureau West. Dit is enkele procenten van het landelijk totaal.

De centrale op de Maasvlakte gaat testen of de mest zich met steenkolen laat mengen. Als dat slaagt, worden daarna een half jaar stookproeven gedaan om na te gaan welke stoffen vrijkomen bij verbranding van mest met steenkolen. Nog onzeker is of het ministerie van Landbouw de verbranding als een verantwoorde mestafzet beschouwt. (ANP)