PRIX DE ROME

De Prix de Rome is de oudste en grootste aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars en architecten tot 35 jaar in Nederland. De prijs werd door koning Willem III ingesteld. De verantwoordelijkheid voor handhaving van bepalingen en spelregels berust bij de directeur van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. In 1985 is de opzet van de Prix de Rome – gelijktijdig met de reorganisatie van de academie – veranderd. Het prijzengeld werd verhoogd en meer kunstenaars werden in de gelegenheid gesteld deel te nemen. De Prix de Rome is opgezet als een wedstrijd en kent een cyclus van vijf jaar, waarin tien terreinen van beeldende kunst en architectuur steeds paarsgewijs aan bod komen:

Tekenen - Grafiek

Schilderen - Theater/Beeldende Kunst

Architectuur - Stedenbouw &

Landschapsarchitectuur

Fotografie - Film & Video

Beeldhouwen - Beeldende Kunst en Publieke Ruimte.

De Prix de Rome bestaat ieder jaar uit de volgende onderdelen:

Voorronde Honderden kunstenaars en architecten dienen documentatie in over hun werk. Internationale jury's nomineren maximaal vier deelnemers per terrein voor de eindronde.

Werkronde De genomineerden krijgen een werkperiode van drie maanden. Zij kunnen gebruikmaken van de faciliteiten van de Rijksakademie en ontvangen een tegemoetkoming in materiaalkosten. Op basis van het nieuwe werk kende de jury op 6 september de prijzen toe.

Tentoonstelling Op 10 november maakt de jury, onder leiding van Jan-Willem Schrofer, directeur van de Rijksakademie, in een aparte publicatie haar motivatie bekend. De opening van de tentoonstellingen valt samen met de verschijning van dit juryrapport. Vanaf 12 tot 28 november worden werken van de bekroonde kunstenaars tentoongesteld bij Arti et Amicitiae op het Rokin 78 in Amsterdam. Dinsdag t/m vrijdag 12-18 uur, zaterdag en zondag 13-18 uur.

Prijsuitreiking Op 11 november worden de prijzen uitgereikt door staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur).

Publicatie Tevens verschijnt een tweetalige catalogus met daarin het juryrapport, begeleidende artikelen van critici en juryleden, een selectie van werk uit de voorronde en de presentatie (in kleur) van het werk van de eindronde deelnemers.

In Profiel een selectie uit het werk van de winnaars.