Ontslag na ruzie brandweer

Het gemeentebestuur van Epe heeft postcommandant J. van der Haar van de vrijwillige brandweer van Vaassen ,,functioneel leeftijdsontslag' aangezegd. Van der Haar moet per 1 januari het korps verlaten, omdat hij dan 55 jaar wordt. Het brandweerkorps is fel tegen het ontslag.

Het is al maanden aan het rommelen tussen de vrijwillige brandweer van Vaassen, kerkdorp van Epe, en het gemeentebestuur. Dat leidde medio juni tot een even kortstondig als massaal ontslag van alle 22 korpsleden. Het korps en de postcommandant konden het niet vinden met gemeentecommandant H. Groote, die door de gemeente was aangesteld als hoofd van de drie vrijwillige korpsen van Epe. Eind juni werd er een ,,akkoord' bereikt: de commandant van Apeldoorn werd gevraagd de post van Groote tijdelijk waar te nemen. Bovendien werd er een externe deskundige in de arm genomen die moest onderzoeken hoe de problemen opgelost konden worden.

Volgens de gemeente blijken de problemen ,,onoplosbaar'. Op basis van de uitkomsten van het rapport hebben burgemeester en wethouders nu besloten Van der Haar te ontslaan.

Dat is volgens een woordvoerder van de gemeente een normale gang van zaken. ,,Hij wordt 55 jaar. Dan moet je weg. Bovendien zijn we bezig met een vergaande samenwerking met het korps van Apeldoorn. De baan van Van der Haar komt dan te vervallen.'

Het Vaassense korps wil echter dat de postcommandant tot 2002 aanblijft.