Onrust op Japanse markten

Politieke onenigheid over de dekking van kosten voor een nieuwe zorgverzekering voor ouderen heeft de financiële markten in de Japanse hoofdstad gisteren opgeschrikt. Op de beurs in Tokio heerste al grote bezorgdheid over de stijgende overheidsschuld die mede een gevolg is van de vergrijzende bevolking.

De regering beloofde bijna twee jaar geleden invoering in april 2000 van een verzekering voor zorg en verpleging van ouderen, die gedeeltelijk gefinancierd zou worden uit een premieheffing op de inkomens van alle werkende Japanners boven de 40 jaar.

Nog maar zes maanden vóór die ingangsdatum wordt nu verwacht dat de regeringscoalitie het uitkeringsplan wel op tijd zal doorvoeren, maar de onpopulaire heffing niet.

Dat voornemen bracht gisteren en schok teweeg op de financiële markten, uit vrees dat de regering nieuwe leningen zal uitschrijven, waardoor de overheidsschulden toenemen. De regeringscoalitie, aangevoerd door de Liberaal-Democratische Partij (LDP) maakte eerder deze week bekend uitstel van de premie-inning voor de nieuwe verzekering te overwegen. Tijdwinst om de meningsverschillen over de financiering bij te leggen en de details van het verzekeringsplan nog eens goed onder de loep te nemen, is daarvan het oogmerk.

Kritici, zowel binnen de regering als bij de oppositie, waren er als de kippen bij om het uitstel aan te vechten, als een voor de hand liggende poging om kiezersgunst te vergaren in verband met de parlementsverkiezingen van oktober volgend jaar. De LDP was al de hele week in onderhandeling met haar coalitiepartners, zonder enig teken dat een snelle oplossing binnen bereik komt.De kosten van de nieuwe verzekering zijn geraamd op 4,3 biljoen yen (rond de 90 miljard gulden) en de lasten van uitstel van premie-inning belopen 1,6 biljoen yen per jaar. De premie zou 0,89 procent van het gemiddelde jaarsalaris van werknemers gaan bedragen. (Reuters)