Londen verwerpt Frans compromis in vleesoorlog

Een Frans `compromisvoorstel' om de geëscaleerde rundvleescrisis te bezweren stuit in Londen op bezwaren. De Britse regering weigert strengere maatregelen te nemen bij de vleesproductie in ruil voor een Franse versoepeling van de boycot op Brits rundvlees.

Frankrijk deed dat voorstel aan de vooravond van een bijeenkomst van het wetenschappelijk comité van de Europese Commissie over een Frans rapport dat wijst op het aanhoudend risico van gekkekoeienziekte (BSE) door Brits rundvlees.

De Britten verwerpen die bezwaren. Frankrijk, en in de praktijk ook Duitsland, houden eenzijdig vast aan het Europese exportverbod op Brits rundvlees. Hoewel de Commissie dat op 1 augustus voorwaardelijk ophief, is de vraag naar Brits rundvlees in heel Europa gering. In het 600 pagina's tellende bezwaarschrift zegt Frankrijk dat het exportverbod pas formeel kan worden herzien in 2001, als het effect van de huidige Britse veiligheidsmaatregelen duidelijker is. BSE en de menselijke variant, de ziekte van Creutzfeldt-Jacob, hebben een lange incubatietijd. De Britten zeggen dat hun rundvlees inmiddels ,,tot het veiligste ter wereld' hoort. Dit jaar worden nog 3.000 Britse BSE-gevallen verwacht.

Een uitspraak van het comité ten gunste van de Britten betekent verlenging van het conflict, omdat Parijs al heeft laten weten zich daarbij niet neer te leggen. Een uitspraak ten gunste van de Fransen zou een nieuwe slag voor de Britse boeren betekenen. Bovendien lijdt Blair politieke averij, omdat Eurosceptici in zijn land zich gesterkt zouden voelen.

Blair sloot een boycot van Franse waren gisteren opnieuw uit. De Conservatieve oppositie, de grootste boerenvakbond en de populaire pers hebben daarom gevraagd. Dat is ,,illegaal' en ,,een zelfmoordactie', aldus Blair.

Britse consumenten blijken overigens nauwelijks gevoelig voor de oproep om geen Franse waren meer te kopen, met uitzondering van Frans vlees. Intussen is het onzeker of de jaarlijkse Frans-Britse top, die op 25 november in Londen moet wordt gehouden en hoofdzakelijk aan Europese defensie is gewijd, kan doorgaan als de crisis niet is opgelost.

VLEESOORLOG: pagina 13

    • Hans Steketee