Kamerlid bepleit nieuwe spoorlijn

Het Tweede-Kamerlid Leers (CDA) heeft gisteren voorgesteld een nieuwe spoorlijn aan te leggen die een alternatief kan vormen voor de noord- en de zuidtak van de Betuweroute. De nieuwe lijn, door Leers `Deltalijn' genoemd, zou parallel aan de A27 moeten lopen van Breda via Utrecht naar Almere. De lijn zou zowel voor personen- als goederenvervoer gebruikt moeten worden. Bij Gorinchem zou hij kunnen aantakken op de Betuweroute. Daarnaast zou ook de hogesnelheidslijn Breda-Antwerpen voor goederenvervoer geschikt moeten worden gemaakt. Op die manier zou er een netwerk ontstaan waarbij alle grote havens in Nederland en België aansluiting zouden krijgen op de Betuweroute. Bovendien zouden Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen hierdoor betere verbindingen met elkaar krijgen. Dat laatste acht Leers van belang. Volgens hem staan vooral Rotterdam en Antwerpen nog te veel met de rug naar elkaar toe.

Leers en zijn partij hadden er tot dusverre steeds op gehamerd dat de aanleg van de Betuweroute weinig zin heeft zonder een volwaardige noord- en een zuidtak.

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en het kabinet besloten vorige maand echter om de plannen voor een nieuwe noordtak door de Achterhoek en Twente naar Duitsland te schrappen.

In zijn nieuwe plan legt Leers zich neer bij de aanpak van het kabinet. Ook in zijn concept wordt nu een deel van het oorspronkelijk voor de Betuweroute en de noordtak bestemde verkeer geleid via de nog aan te leggen Hanzelijn.