`Inkomen in de zorg hoger dan gemiddeld'

Op de arbeidsmarkt neemt de zorgsector een bevoorrechte positie in. Het aantal vacatures is er relatief lager dan in andere sectoren. Ze worden ook sneller en gemakkelijker vervuld.

Bovendien ligt het inkomen in de zorg op of boven het landelijk gemiddelde en stijgt het al tien jaar sterker dan in de rest van de arbeidsmarkt.

Dit staat in een rapportage over de arbeidsmarkt in de zorgsector die minister Borst (Volksgezondheid) naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

Volgens de opstellers van de rapportage, vier onderzoeksinstituten, beschikt de sector over een levenskrachtige arbeidsmarkt die grotendeels op eigen kracht in de toekomstige vraag kan voorzien. De zorgsector, waar nu ruim 900.000 mensen werken (bijna 14 procent van de werkende bevolking), groeit sneller dan de arbeidsmarkt als geheel.

Ook komt twintig tot 28 procent van de herintredende vrouwen in de zorgsector terecht, willen vooral in thuiszorg en verpleeghuizen veel mensen met een deeltijdbaan graag langer werken en zou er bij een betere organisatie van de zorg door dezelfde mensen meer kunnen worden gedaan.

Volgens de onderzoekers heeft de zorgsector, ook onder jongeren, geen slecht imago. De werkgevers menen dat wel, maar die zeggen dat om de sector op de politieke agenda te houden en zo meer geld binnen te halen, aldus de onderzoekers. Maar door steeds te klagen over werkdruk en personeelstekorten roepen ze een negatief beeld over de sector af, dat de campagnes om het beeld te verbeteren doorkruist.

In de zorgsector bedroeg vorig jaar het aantal vacatures 1,4 procent van het personeelsbestand, terwijl dat in de rest van Nederland 2,3 procent was. Die percentages zijn in de afgelopen jaren wel gestegen, maar in de zorgsector in een veel lager tempo dan in andere sectoren. Verder is het gemiddelde inkomen in de zorg niet lager dan in de rest van het land.

Alleen personeel in de verpleeg- en verzorgingshuizen en in de welzijnssector loopt nog achter. Maar die achterstand wordt kleiner nu de jaarlijkse loonstijging in de sector al jaren boven het landelijk gemiddelde ligt. Deeltijders en vrouwen worden gemiddeld beter gehonoreerd dan hun collega's elders op de arbeidsmarkt.