Gunstige resultaten Van Heek-Tweka op

De winst van ondermodefabrikant Van Heek-Tweka is in het verslagjaar 1998/1999 met bijna 23 procent gestegen tot 4,5 miljoen gulden. De omzet bleef met ruim 125 miljoen gulden gelijk aan die in het vorige boekjaar. De Twentse textielfabrikant verwacht voor het komende boekjaar een verbetering van de resultaten. (ANP)