Afgestudeerde leraar vaak niet voor de klas

Van de recent afgestudeerden aan de lerarenopleiding koos ruim zestig procent voor een baan buiten het onderwijs. Ondanks de tekorten aan leraren op middelbare scholen en de overheidscampagnes die trachten studenten te interesseren voor het leraarschap, is de animo om voor de klas te staan verminderd. Dat blijkt uit het rapport `Tussen overschot en tekort' van het Sociaal Cultureel Planbureau dat vandaag verschijnt.