Vlaams-Waalse twist over koningshuis

De rondreis van de Belgische kroonprins Filip en zijn verloofde had een feestelijke voorbereiding op het aanstaande huwelijk moeten worden. Hij is ontaard in ruzie tussen Vlamingen en Walen.

Het was een Belgisch gebruik om de traditionele ergernissen tussen Vlamingen en Franstaligen even te vergeten als de koninklijke familie in het middelpunt van de belangstelling staat. Daar lijkt plotseling een einde aan te zijn gekomen. De koninklijke familie is aanleiding voor klassieke Vlaams-Franstalige schimpscheuten geworden.

Die omslag is verrassend omdat hij komt op een ogenblik dat kroonprins Filip een strategische meesterzet gedaan leek te hebben door zich te verloven met jonkvrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz, afstammelinge van een geslacht met zowel een Vlaamse als een Waalse tak. De toekomstige koningin van België is met zowel Frans als Nederlands opgegroeid wat alleen maar bevorderlijk kan zijn voor het ervaren van een gevoel van Belgische eenheid rond de koninklijke familie. De lachende Mathilde zou niet zoals haar aanstaande schoonmoeder, koningin Paola, ondanks herhaalde taalcursussen haar leven lang kritiek moeten horen op haar kreupele Nederlands.

Aan dat sprookje is door toedoen van een achttienjarige Vlaming, Mario Danneels, een einde gemaakt. De jonge auteur vermeldde in een vorige week verschenen biografie van koningin Paola – Paola, van la dolce vita tot koningin – zeer kort dat koning Abert II een buitenechtelijke dochter heeft. De hele Belgische pers stortte zich op dat bericht en ging op jacht naar de betrokken dame, die Delphine Boël bleek te heten en als kunstenares in Londen is gevestigd. Vader Boël zou haar als dochter hebben erkend, maar koning Albert zou de echte vader zijn.

Het merkwaardige was dat het verhaal helemaal geen nieuws was. Over Delphine werd in België al jaren gesproken. Een vooraanstaande Belgische journalist vertelde enkele jaren geleden al over Delphine als buitenechtelijke koningsdochter. Het was een zaak waarover werd gesproken, maar niet geschreven. Dat zwijgen doorbrak Danneels met zijn biografie, wat een golf aan publiciteit losmaakte.

Was dat toeval? Daaraan rees twijfel van Franstalige kant. Was het een commerciële stunt van Danneels of ,,een op afstand bestuurde torpedo tegen de monarchie?'', vroeg de Brusselse krant Le Soir zich af? Gesuggereerd werd dat Vlamingen door middel van de kwestie Delphine de nationale Belgische blijdschap over de strategische liefde van kroonprins Filip en Mathilde wilden bederven. Onzin, reageerde de Vlaamse pers. Maar het was een startsein om Vlaams-Franstalige ergernissen te gaan uiten.

Sinds het aantreden van de regering van de paars-groene coalitie onder leiding van premier Verhofstadt zijn de Belgische communautaire twisten op een zo laag pitje gezet, dat de indruk zou kunnen ontstaan dat Vlamingen en Walen van de ene op de andere dag vrede hebben gesloten. Dat is echter niet waar. Ze hebben hun ruzies alleen maar enkele maanden opgeschort voor de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor Institutionele Vernieuwing, waarin 31 politici – vijftien Vlaamse, vijftien Franstalige en een Duitstalige – sinds vorige week op zoek zijn naar een oplossing voor alle geschilpunten tussen de taalgemeenschappen. Afgewacht moet nog worden of deze conferentie zonder agenda en zonder einddatum inderdaad een einde maakt aan conflicten of ze juist gaat aanscherpen.

Er was in ieder geval zo lang geen ruzie meer gemaakt dat Delphine een aardige aanleiding vormde. De publicaties over haar bestaan kwamen juist op het ogenblik dat kroonprins Filip met zijn verloofde Mathilde begon aan een reeks ,,blijde inkomsten''. Dat is een oud gebruik dat niets met religie te maken heeft. Vroeger gingen vorsten zich aan hun onderdanen voorstellen van wie zij inkomsten, belastingen, wenste te ontvangen. Het paar ging allereerst naar Luxemburg, de provincie waar Mathildes ouderlijk huis staat en waar het publieke geheim van haar relatie met kroonprins Filip tot de officiële bekendmaking nooit door een krant werd onthuld. Mathilde schudde charmant lachend handen, Filip liep er wat stijfjes naast.

Deze week was West-Vlaanderen aan de beurt. Het staat 1-0 voor Vlaanderen luidde de kop boven het verslag in de Vlaamse krant De Standaard, alsof het om een sportwedstrijd ging. Er was in Brugge, Koksijde en Poperinge ,,veel meer volk en veel meer enthousiasme dan vorige week in Luxemburg'', meldde de krant. Mathilde had in Luxemburg haar verloofde bijna het balkon van een provinciehuis moeten ,,opsleuren'', maar in Brugge verscheen het paar ,,zonder aanporren'' op het balkon van het standhuis en ,,plotseling trok Filip Mathilde zowaar innig tegen zich aan''.

Koren op de molen van de Franstaligen was echter dat bij het Vlaamse bezoek met affiches werd gezwaaid waarop werd voorgesteld om een bom onder de monarchie te leggen en Delphine koningin te maken. Het extreem-rechtse Vlaams Blok heeft geprobeerd van Delphine een politieke zaak te maken door de regering te vragen of koning Albert inderdaad een buitenechtelijke dochter heeft. Maar Kamervoorzitter Herman de Croo heeft deze vraag niet toegestaan omdat de Belgische koning onschendbaar is en zich niet in het parlement kan verdedigen.

    • Ben van der Velden