Prognoses ECB in 2000 openbaar

President Duisenberg van de Europese Centrale Bank verwacht dat de macro-economische ramingen van dit instituut volgend jaar openbaar gemaakt kunnen worden. Duisenberg zei dat dinsdag tijdens een zitting van het parlement, waarin het jaarverslag van de bank werd besproken. Door het parlement was aangedrongen op publicatie van de ramingen.

Volgens Duisenberg is het daarvoor op dit moment nog te vroeg. Er moet eerst meer ervaring worden opgedaan.

Hij waarschuwde daarbij dat er niet te veel betekenis gehecht moet worden aan de rol die de ramingen spelen bij de besluitvorming van de ECB.

Duisenberg nam zijn optreden in Straatsburg te baat om te benadrukken dat de bank zijn verantwoordingsplicht aan het Europees Parlement bijzonder serieus neemt.

Niet alleen ontvangt het parlement het jaarverslag van de ECB, de bank neemt ook elk kwartaal deel aan hoorzittingen van het EP en organiseert een persconferentie na elke vergadering van de raad van bestuur. Volgens Duisenberg hebben de verslagen van die persbijeenkomsten bijna het karakter van notulen.

Niettemin wees de ECB-president een aantal wensen van het EP voor meer openheid van de hand, zoals het bekendmaken van het stemgedrag van de individuele leden van de raad van bestuur of het publiceren van rapporten over de economische ontwikkelingen in de afzonderlijke lidstaten. Dergelijke informatie zou ,,misleidend'' kunnen werken. ,,Elk woord dat ik of mijn collega's spreken kan miljarden euro's in beweging zetten.''

Duisenberg zette verder nog eens uiteen dat bescherming van de prijsstabiliteit de belangrijkste taak van de ECB is. Hij reageerde op kritiek van vooral socialistische en groene europarlementariërs dat de bank een grotere rol moet spelen bij het aanjagen van groei en werkgelegenheid.

,,Monetair beleid kan de structurele werkloosheid niet oplossen'', aldus de ECB-president. Dat laatste dient te gebeuren door het in de hand houden van de overheidsfinanciën, het matigen van de loonkosten en het hervormen van de arbeidsmarkt, stelde hij.

Duisenberg toonde zich ook bezorgd over de hoge kosten die banken berekenen voor grensoverschrijdend betalingsverkeer. Hij riep op om technische maatregelen te nemen om de tarieven omlaag te brengen. Dat zou uiterlijk in 2002 moeten gebeuren, als de euro wordt ingevoerd. De ECB zal daarbij de banken nauwlettend in het oog houden, zo verzekerde hij. (ANP)