Privé-agent mag op straat niet surveilleren

Een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat particuliere beveiligingsbedrijven zich niet moeten bemoeien met straatsurveillance. Dat is een uitgesproken overheidstaak en dient daarom door de politie te worden uitgevoerd. Alleen de Kamerfractie van de VVD vindt dat beveiligingsbedrijven hierbij een nuttige, aanvullende rol kunnen spelen.

Dat bleek gisteren tijdens een overleg tussen de Kamer en de ministers Korthals (Justitie) en Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het zogeheten Integraal Veiligheidsprogramma, dat zij in juni naar de Tweede Kamer stuurden.

De Tweede Kamer onderschrijft dat veiligheidsprogramma in grote lijnen, maar vindt dat de bewindslieden van Justitie en Binnenlandse Zaken met het inzetten van particuliere beveiliging op straat in daartoe geëigende situaties een stap te ver gaat.

De ministers tonen zich in hun veiligheidsprogramma voorstander van de mogelijkheid gemeenten beveiligingsbedrijven in te laten zetten in straten met bijvoorbeeld veel horeca, in winkelcentra en bij grote evenementen als popconcerten. Daarbij zou de politie wel de leiding moeten hebben over de particuliere veiligheidsbeambten. Tot op heden voelt de overheid niets voor de inzet van particuliere veiligheidsbedrijven in de publieke ruimten. Die is doorgaans beperkt tot industrieterreinen en bijvoorbeeld havengebieden. Maar de bewindslieden hadden gemeenten tegemoet willen komen, omdat zij nogal eens behoefte hebben aan meer toezicht dan de politie alleen kan bieden.

Met uitzondering van de fractie van de VVD vrezen de Kamerfracties dat er aldus een tweedeling zal ontstaan tussen arme en rijke gemeenten. Arme gemeenten kunnen de veiligheidsbedrijven door geldnood niet inhuren, terwijl rijke gemeenten dat wel kunnen en daardoor relatief veiliger zouden worden.

Bovendien, zo stelt de PvdA-fractie, kan er een potentieel riskante situatie ontstaan als het voor gemeenten verleidelijk wordt om, als er niet direct politie beschikbaar is, dan maar een particuliere organisatie in te schakelen.