Personalia

De Maastrichtste hoogleraar sociale psychiatrie dr. M. de Vries is benoemd tot secretaris-generaal van de World Federation for Mental Health (WFMH). De Vries was hiervoor al twee jaar president van deze in 1948 opgerichte organisatie voor de bevordering van de geestelijke gezondheid. Bij de WFMH zijn meer dan zestigduizend leden aangesloten uit honderddertig landen.