Personalia

Drs. T. de Ruijter is sinds 17 oktober de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de beroepsvereniging van dierenartsen in Nederland. Hij volgt drs. A.W. Udo op.

De Ruijter is lid van de concerndirectie van vleesproducent Dumeco BV, en was wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universeit Utrecht.