Kritiek op minister Korthals

Minister Korthals van Justitie neemt dusdanige risico's bij de voorbereiding van het Europees Kampioenschap voetbal dat de veiligheid van politie en burgers niet voldoende gewaarborgd zal kunnen worden. Dit zegt burgemeester E. d'Hondt van Nijmegen. Hij reageert hiermee op Korthals' afwijzing van het gebruikmaken van bijzondere opsporingsmethoden door de politie tijdens Euro 2000. Zware opsporingsmethoden mogen alleen in bijzondere zaken, na toestemming van een centrale toetsingscommissie, worden gebruikt bij een verdenking van een ernstig misdrijf. D'Hondt vreest dat de politie, als ze geen gebruik mag maken van die extra bevoegdheden, een achterstand oploopt bij het vergaren van informatie over supporters.

De Nederlandse Politiebond ondersteunt de opvattingen van D'Hondt ,,volledig''. Voorzitter H.van Duijn: ,,De informatiepositie van de politie is voortdurend een probleem geweest. Er wordt veel gesproken, maar oplossingen worden niet geboden.''

D'Hondt is voorzitter van een commissie die in april van dit jaar adviezen uitbracht aan de ministers Peper (Binnenlandse Zaken) en Korthals (Justitie) over de verruiming van opsporingsmethoden voor de politie tijdens Euro 2000. Volgens deze commissie moet de politie de bevoegdheid krijgen om stelselmatig supporters te observeren door onder meer mobiel telefoonverkeer af te luisteren. Ook zou de politie moeten kunnen inbreken op Internet. Volgens D'Hondt zou het verder geoorloofd moeten zijn om gebruik te maken van burgerinformanten en infiltranten. Hij vreest dat er rellen zullen ontstaan tijdens Euro 2000 die voorkomen hadden kunnen worden. ,,Als je als politie niet over een goed netwerk beschikt, ben je niet goed voorbereid. Dit kan ertoe leiden dat er dingen gebeuren die je niet hebt voorzien. En daarmee breng je ook de veiligheid van politie en burgers onnodig in gevaar.''

Minster Korthals is mening dat de politie voldoende mogelijkheden heeft om de orde te kunnen waarborgen. Volgens een woordvoerder van Korthals is er ,,geen sprake'' van onnodige risico's. ,,In goed overleg met minister Peper is het advies van de commissie afgewezen. De politie staat niet met lege handen. Observeren en het inwinnen van informatie kan op basis van de Politiewet. Bovendien is er een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt om supporters enige tijd preventief vast te zetten.'' Vorige week bracht het Crisis Onderzoek Team (COT) onder leiding van hoogleraar U. Rosenthal een rapport uit naar aanleiding van de rellen die in mei van dit jaar uitbraken in Rotterdam toen Feyenoord het landkampioenschap vierde. De informatiepositie van de autoriteiten is er volgens het COT de laatste jaren ,,niet op vooruitgegaan, en veeleer verslechterd''.

Volgens het COT moet de politie de mogelijkheden hebben om bij evenementen als Euro 2000 ,,onmiddellijk en geconcentreerd'' op te treden tegen relschoppers. Het preventief vastzetten van potentiële relschoppers zal volgens het rapport weinig soelaas bieden tegen een 'gistende menigte'.