Kamer kritisch over rol Jorritsma

Met uitzondering van de VVD hebben alle fracties in de Tweede Kamer gisteren stevige kritiek geuit op het beleid van minister Jorritsma (Economische Zaken). De minister zou ,,te traag'' zijn (PvdA), ,,te weinig inspirerend'' (D66), ,,op sommige punten totaal afwezig'' (GroenLinks), ,,onhoorbaar'' (RPF/GPV/SGP) en ze zou ,,oorverdovend stil'' (CDA) zijn.

Dat bleek gisteravond bij de begrotingsbehandeling van het departement. Woordvoerder Van Zuylen (PvdA): ,,Het ministerie is zo sterk als de minister is. Minister Jorritsma heeft het niet makkelijk gehad, zij moest hard werken om gezag op te bouwen. Dat is vervelend, omdat zo tijd verloren gaat.'' De PvdA pleitte na de langzame start dan ook voor ,,een snelle acceleratie''.

Ook het CDA was kritisch. De partij verwacht van de minister dat zij ,,meer doet dan alleen op de winkel passen''. Woordvoerder Van den Akker verweet Jorritsma niet voldoende te interveniëren in de economie, bij uitstek de taak van EZ. Hij sprak zelfs over een ,,zwart gat'', dat Jorritsma na het vertrek van haar voorganger Wijers zou hebben laten vallen.

Ook D66 uitte bij monde van woordvoerder Van Walsem kritiek, zij het minder hard. Hij stelt dat het te makkelijk is om te zeggen dat Economische Zaken ,,onvoldoende scoort'', maar nodigde Jorritsma en staatssecretaris Ybema wel uit om in hun antwoord aan de Tweede Kamer ,,duidelijk aan te geven hoe zij met de rol van Economische Zaken omgaan.''

Vanmiddag zou Jorritsma proberen de kritiek te weerleggen. Vooral de kritiek op de te ver doorgeschoten privatisering zal daarbij een hoofdrol spelen evenals de aanjagende rol van EZ in de economische vernieuwing.

Opvallende afwezige was de SP. De fractie besloot niet deel te nemen aan het debat omdat zij ,,een chronisch gebrek aan tijd'' heeft.