Invallers op school zwart uitbetaald

Een aantal basisscholen in Utrecht en Amsterdam zet Pabo-studenten in als invaller voor de klas en betaalt hen zwart uit.

Dit bleek gisteravond in het VPRO-programma `Waskracht'. De scholen doen dat omdat ze anders klassen naar huis moeten sturen wegens het lerarentekort. Minister Hermans (Onderwijs) gaat onderzoeken op welke schaal basisscholen dit doen.

Hermans vindt het geen geoorloofde praktijk. Behalve dat het illegaal is om leraren zwart uit te betalen, zijn studenten niet bevoegd om les te geven. ,,Studenten die bijvoorbeeld werken en studeren tegelijk vallen onder de verantwoordelijkheid van een leraar op de basisschool. Maar als het zo informeel gaat dan is er niemand die officieel verantwoordelijk voor hen is en dat kan niet'', aldus de woordvoerder van de minister.

Het onderzoek naar de schaal waarop leraren zwart worden uitbetaald, zal waarschijnlijk anoniem zijn, aldus de woordvoerder, omdat scholen illegale activiteiten niet graag zullen toegeven. In het programma zei een Pabo-student ,,alle scholen hebben nu mensen nodig, dus je kunt gelijk aan de slag. Als ik zou willen, zou ik elke dag wel zwart kunnen werken''.

Het lerarentekort op basisscholen begint zich steeds duidelijker te manifesteren. Met name in de Randstad en op scholen in achterstandswijken is het moeilijk om vervangers te vinden als een onderwijzer ziek is of verlof heeft. Vaak gaat de directeur dan zelf voor de klas staan of spreidt hij de leerlingen over andere klassen. In een enkel geval stuurt de school leerlingen naar huis.

Oorzaak voor het tekort is dat basisscholen sinds twee jaar de klassen met een paar leerlingen hebben kunnen verkleinen, waardoor er meer klassen ontstaan en dus meer leraren nodig zijn. Daarnaast kiezen steeds minder schoolverlaters voor het lerarenvak omdat ze dat onaantrekkelijk vinden. Eén reden is de salariëring: na tien jaar lesgeven op een basisschool verdient een leraar 4.656 gulden bruto per maand.

De bewindslieden van Onderwijs zijn zich ervan bewust dat het lerarentekort nijpend is, aldus de woordvoerder van Hermans. Zij spannen zich in om mensen te werven voor het beroep, zeggen zij. Zo plaatsen zij vandaag advertenties in landelijke kranten die mensen werkzaam buiten het onderwijs moeten stimuleren om zich te laten bijscholen tot leraar.