Industriëlen zeer positief gestemd

Ondernemers in de industrie worden steeds optimistischer over de economie in Nederland. Het producentenvertrouwen, dat begin dit jaar nog een dieptepunt bereikte, behaalde vorige maand zelfs een recordhoogte. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt.

De zonnige stemming van industriële ondernemers wordt niet gedeeld door hun collega's in de zakelijke dienstverlening. Terwijl de orders in de industrie in september stegen, daalde het aantal opdrachten bij dienstverleners als accountants, adviesbureaus en advocaten.

De verminderde omzet in deze sector komt niet onverwachts, al eerder gaven de zakelijke dienstverleners in de CBS-enquête aan dat zij hier rekening mee hielden. Op dit moment verwacht veertig procent van de bedrijven in de zakelijke dienstverlening dat de omzet in het vierde kwartaal weer zal toenemen.

Het CBS ondervraagt bedrijven in de industriële sector naar hun oordeel omtrent de verwachte bedrijvigheid, de orderpositie en de voorraden gereed product.

Op basis van deze drie deelindicatoren berekent het CBS het producentenvertrouwen. In september kwam de zogeheten `stemmingsindicator' uit op 7,5, zes punten meer dan in dezelfde maand vorig jaar. De nu gemeten waarde is nog niet eerder voorgekomen, zo meldt het CBS. Het producentenvertrouwen wordt gemeten sinds 1985.

De volle orderportefeuilles voor ondernemers in de industrie zullen waarschijnlijk leiden tot hogere winstmarges. Door de productietoename in september is de bezettingsgraad van de machines opnieuw licht gestegen en bedraagt nu 84,3 procent. Een betere bezetting is gunstig voor de kosten per product. De door het CBS ondervraagde ondernemers verwachten bovendien dat de komende maanden de verkoopprijzen zullen gaan stijgen.

De industriële bedrijven voorzien vooralsnog geen productiebelemmeringen als gevolg van te weinig machinecapaciteit. Wat wel een probleem begint te vormen, is het gebrek aan personeel. Op dit moment produceert acht procent van de bedrijven al minder dan (gezien de vraag) mogelijk is, omdat er te weinig arbeidskrachten beschikbaar zijn.