Geen wapens? Dan geen bonus

Rebellen in Sierra Leone die zich overgeven maar niet hun wapens inleveren, lopen het gevaar hun demobiliatie-bonus van 300 dollar mis te lopen. De regering heeft daarmee gisteren gedreigd. Van de bijna duizend rebellen die zich tot dusverre in Freetwon hebben gemeld voor demobilisatie, kwamen de meesten ongewapend. Ze zeiden dat hun superieuren hun wapens hadden afgenomen. Maar vertegenwoordigers van de West-Afrikaanse vredesmacht in Sierra Leone denken dat veel rebellen de wapens hebben verstopt. In het kader van een vredesakkoord dat regering en rebellen bijna vier maanden geleden sloten moeten 45.000 strijders worden ontwapend. De Verenigde Naties besloten vorige week vrijdag een vredesmacht van 6.000 militairen naar Sierra Leone te sturen die moet toezien op naleving van het akkoord. (AP, Reuters)