FNV verhoogt looneis tot boven 3 pct

De FNV gaat een hogere looneis stellen dan de eerder vastgestelde 3 procent. De vakcentrale komt tot deze stap nadat duidelijk is geworden dat onder meer de aangesloten Bouw- en Houtbond en de ambtenarenvakbond AbvaKabo de eerste looneis te laag vinden.

Hoe hoog de eis van de vakcentrale uit zal vallen is vooralsnog onduidelijk. FNV-voorzitter De Waal maakte gisteren kenbaar dat hij niet aan een nieuwe looneis dacht die hoger dan 4 procent zal zijn. Op 29 november stelt de Federatieraad van de vakcentrale de definitieve looneis vast voor alle aangesloten bonden.

De aankondiging van de hogere looneis viel gisteren samen met het zogenoemde Najaarsoverleg waarbij kabinet, werkgevers en werknemers actuele sociaal-economische onderwerpen bespraken. Zoals gebruikelijk kwam daarbij ook de `verantwoorde loonkostenontwikkeling' aan de orde, aangezien loonmatiging als een van de pijlers onder het succes van de Nederlandse economie wordt gezien.

Minister De Vries gaf na afloop van dit overleg aan dat het kabinet de sociale partners wederom niet had opgeroepen de lonen te matigen. ,,Het kabinet heeft immers het volste vertrouwen in de voortgezette loonkostenmatiging door de sociale partners'', zei De Vries. Enkele uren later kwam naar buiten dat de grootste vakbond in Nederland met ruim 1,2 miljoen leden een hogere looneis gaat stellen.

Volgens de CAO-coördinator van de FNV, H. van der Kolk, willen zijn leden profiteren van de gunstige economie. Ook wees hij op de vermeende hogere loonstijgingen die topmanagers zichzelf toebedelen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW claimt dat de vraag uit het buitenland naar Nederlandse directeuren en managers de hogere loonstijging rechtvaardigt. VNO-NCW waarschuwt de FNV dat het met een hogere looneis dan 3 procent de arbeidsverhoudingen onder spanning zet. ,,Dat vonden we al bij de ons inziens te hoge eis van 3 procent'', aldus een woordvoerder van VNO-NCW.

Drie bij de FNV aangesloten bonden hebben een hogere voorgenomen looneis voor hun komende CAO-onderhandeling dan 3 procent. De AbvaKabo met ruim 360.000 leden (ambtenaren en werknemers in de zorg) wil volgend jaar een loonstijging van 4 procent, plus 0,5 procent voor verbetering van secundaire arbeidsvoorwaarden.

De Bouw- en Houtbond FNV (ruim 160.000 leden) eist minimaal 3,5 procent loonsverbetering, waarbij de onderhandelingsruimte 5 procent zou moeten bedragen. In de bouw is grote vraag naar personeel.

De journalistenvakbond NVJ (zo'n 7.000 leden) maakte enkele weken geleden al duidelijk naar 4 procent loonsverbetering te streven. Aanvankelijk wilden ook de Horecabond met ruim 28.000 leden en de Onderwijsbond met bijna 75.000 leden een hogere looneis stellen dan 3 procent. Zij legden zich echter neer bij de oorspronkelijke looneis van de centrale.