EU beboet Nederlandse handelaren in elektro

De Europese Commissie heeft miljoenenboetes opgelegd aan de Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elekrotechnisch Gebied (FEG) en haar belangrijkste lid, Technische Unie (TU). Volgens Brussel hebben de FEG en Technische Unie de vrije concurrentie belemmerd op de markt voor elektrotechnisch materiaal als kabels, stekkers, contactdozen en schakelaars.

De FEG moet 4,4 miljoen euro (9,7 miljoen gulden) boete betalen, de TU 2,15 miljoen euro (4,7 miljoen gulden). De FEG gaat in hoger beroep. Technische Unie, onderdeel van Otra, wil nog geen reactie geven.

Volgens de Commissie hanteerden de twee ,,een systeem van collectieve exclusieve handel in combinatie met een systeem van prijscoördinatie'' op de groothandelsmarkt voor elektrotechnische uitrusting. Het kwam erop neer dat de FEG als branchevereniging importeurs, samenwerkend in de Naveg, en individuele leveranciers verbood om niet-leden te `bedienen'. Groothandelsondernemingen zagen zich daardoor beperkt in hun keuze van leveranciers. Buitenlandse groothandels kregen verder mondjesmaat en met vertraging toegang tot de Nederlandse markt. Verder verwijt de Commissie de FEG onderlinge prijsafspraken te hanteren.

Het onderzoek door de EU is acht jaar geleden aangezwengeld door de Britse technische groothandel City Electrical Factors en zijn Nederlandse dochter CEF. Laatstgenoemd bedrijf probeert nu via de rechtbank in Rotterdam vergoeding te krijgen voor de schade die het gedurende het bestaan van het kartel heeft geleden. CEF becijfert die schade op 214 miljoen gulden.

De gemaakte afspraken stoelen volgens de Commissie op een herenakkoord tussen FEG en Naveg waarbij individuele leveranciers zich aansloten. Dat akkoord kwam in de plaats van een schriftelijke overeenkomst waarvoor de Nederlandse overheid al eind jaren vijftig een stokje stak.

Secretaris E. Kroese van de FEG ontkent dat haar organisatie zulke afspraken heeft gemaakt. ,,We gaan zeker in beroep'', zegt ze. Daarvoor gaat de FEG naar het Hof in Luxemburg.