Buhrmanns kwartaalwinst naar 35 pct

Buhrmann, de internationale zakelijke dienstverlenings- en distributiegroep, die morgen het bijna even grote Amerikaanse Corporate Express overneemt, heeft een uitstekend derde kwartaal achter de rug.

Dat was vooral te danken aan de mooie resultaten van de papierhandelsdivisie die profiteerde van een forse volumestijging en betere marges. Het bedrijfsresultaat steeg het derde kwartaal met 35 procent of 42 miljoen euro (93,3 miljoen gulden), tegen 31 miljoen over dezelfde periode in 1998. De winst per aandeel ging over dezelfde periode eveneens met 35 procent omhoog ofwel met 0,35 euro tegen 0,26 euro vorig jaar.

Bestuursvoorzitter Frans Koffrie voorspelt desgevraagd een winst per aandeel over het hele jaar van `minstens 10 procent' zonder daarbij rekening te houden met de formele overname morgen van Corporate Express. Over de eerste negen maanden beliep die winst per aandeel 18 procent. Hij zegt een conservatieve prognose aan te houden omdat de handel in computersystemen en netwerken als gevolg van het `2000-probleem' kan terugvallen. Tegelijk voorziet Koffrie dat de overname van Corporate Express zal leiden tot substantiële synergievoordelen die in drie jaar kunnen oplopen tot meer dan 100 miljoen dollar op jaarbasis.

Buhrmanns omzet daalde het derde kwartaal van dit jaar `op vergelijkbare basis' met 10 procent tot 1.147 miljoen euro (2.549 miljoen gulden). In 1998 was dat nog 1.275 miljoen euro. Deze daling is het gevolg van de deconsolidatie vanaf 1 juli dit jaar van de divisie informatiesystemen die wordt verkocht. In de eerste negen maanden van het jaar bedroeg de omzet 3.910 miljoen euro, vrijwel gelijk aan vorig jaar.

Zonder de deconsolidatie van de informatiesystemen zou de omzet de eerste negen maanden met 6 procent zijn gestegen.

Door de overname van Corporate Express wordt Buhrmann de grootste kantoorproductendistributeur op de zakelijke markt in de VS en nummer twee in Europa. Ter financiering volgt maandag een aandelenemissie ter waarde van 300 miljoen euro.