`Bankieren met geld van kerk mag niet'

De hervormde synodevoorzitter, ds. B.J. van Vreeswijk, veroordeelt elke speculatieve vorm van bankieren door diaconieën. De kerkelijke diensten voor sociale zorg mogen volgens hem niet onnodig hoge kapitalen aanhouden.

Van Vreeswijk is verrast door het nieuws dat sommige diakenen aan het bankieren slaan met het geld dat voor de armenzorg is bestemd. ,,Daar heb ik niet veel goede woorden voor'', zei hij vandaag. Het kerkengeld is bedoeld om door te sluizen en niet om op te potten, omdat het is gegeven voor de arme medemens. ,,Van speculatie moet men zich verre houden. Daar is het geld niet voor'', benadrukte de preses.

De hervormde diaconieën hebben een totaal vermogen van minimaal 1,5 miljard gulden, zo bleek tijdens een uitzending van het het NCRV-tv-programma Heilig vuur gisteravond.

Volgens algemeen secretaris B. Boer van de Generale Diaconale Raad zijn er voorbeelden van diakenen die aan het bankieren slaan. De econoom en oud-voorzitter van de diaconie in Dordrecht, C. Boele, vreest voor `Zuid-Hollandse toestanden' omdat veel beleggingen risicovol zijn.

Van Vreeswijk heeft geen enkele aanwijzing dat hervormde diaconieën op grote schaal speculeren met hun geld. ,,Het is niet omvangrijk'', zei hij. Kerkenraden en de provinciale diaconale commissie (pdc) houden bovendien toezicht op de diaconieën. Zij moeten de jaarrekening en begroting van de diaconieën goedkeuren. Van Vreeswijk roept de pdc's op nauwgezet toe te zien op mogelijke ,,uitwassen''.

Van Vreeswijk zei ervan overtuigd te zijn dat veel diaconieën heel goed werk doen. In de gemeenten waar hij predikant is geweest, werd het geld voor de armenzorg altijd netjes en op een voorzichtige manier belegd. Het is volgens de preses goed als de diaconie een klein fonds heeft om een buffer voor onverwachte uitgaven te creëren. Maar diaconieën hebben de instructie het geld toch vooral uit te geven, benadrukte Van Vreeswijk. (ANP)