Banken misten rentevoordeel overreserve

Afgelopen vrijdag was de laatste werkdag van de reserveperiode die zaterdag ten einde liep.

De financiële instellingen hielden gedurende deze reservetermijn een forse overreserve aan. Dit leidde tot een scherpe daling van de daggeldrente naar circa 1,7 procent en tot een ruim gebruik van de depositofaciliteit (5,8 miljard euro).

Opmerkelijk was echter dat de financiële instellingen niet donderdag al een groot deel van hun overreserves op de depositorekening stalden, om deze er vrijdag weer af te halen. In dit geval zouden zij hun overschot aan liquiditeiten namelijk slechts één in plaats van drie dagen tegen de lage rente van 1,5 procent hebben uitgezet.

Eveneens merkwaardig was de sprong van 92,5 naar 93,7 miljard euro die zich op de eerste dag van de nieuwe kasreserveperiode (afgelopen zondag) in de post rekening courant voordeed.

Aangezien in het weekend geen handel wordt gedreven op de geldmarkt duidt dit op een verschuiving van ruim 1 miljard euro van de depositofaciliteit naar de reserverekening.

Eén van de centrale banken van het Eurosysteem heeft zijn financiële instellingen blijkbaar toegestaan om zondag in plaats van maandag geld over te hevelen naar de reserverekening.

Op deze rekening wordt een hogere rente vergoed. Aangezien financiële instellingen in andere landen niet die mogelijkheid hebben, is voor banken op dit punt geen sprake van een level playing field in de eurozone.

Naast de bovengenoemde mutatie in de depositofaciliteit verviel vorige week woensdag een herfinancieringstransactie van 90 miljard euro, die werd vervangen door een kleinere faciliteit van 75 miljard euro (zie post basisherfinanciering).

Tegenover deze geldmarktverkrapping stond een verruimende afname van de post bankbiljetten in omloop met 2,9 miljard euro. Ook de afname van de schatkistsaldi met 1,8 miljard euro en de toename van de marginale beleningsfaciliteit met 0,9 miljard euro verruimden de geldmarkt.

Tezamen leidde dit tot een daling op de reserverekening met 16,5 miljard euro naar 92,5 miljard euro, hetgeen betekent dat de geldmarkt per saldo is verkrapt.

Bron: ING Economisch Bureau