Avondklok

HET VERBAND TUSSEN de moord op Marianne Vaatstra en het asielzoekerscentrum in Kollum is niet aangetoond. Maar voor de vaste inwoners van de Friese gemeente was er van meet af aan geen ruimte voor twijfel. Dus grepen zij de voorgenomen uitbreiding van het centrum aan voor een demonstratie van xenofobie met landelijke uitstraling. Deze uitstraling wordt versterkt door andere tekenen van eigenrichting, zoals een Internetsite om pedofielen in de buurt te signaleren.

In Kollum was het de vraag of het verstandig was van de autoriteiten gewoon door te gaan met de plannen in een lokaal klimaat waarvan men met de klompen kon aanvoelen dat het onder grote druk staat. Evenzeer is duidelijk dat niet valt te ontkomen aan verdere uitbreiding van de opvangmogelijkheden. Het alternatief van asielzoekers in een maïsveld stuit onze samenleving terecht tegen de borst.

De opvang van asielzoekers vraagt om een vastbesloten doch behoedzame koers van de bestuurders. Een lastige opgave, zo blijkt in de Utrechtse gemeente Elst. Daar probeert het lokaal bestuur het verzet tegen de vestiging van een opvangcentrum af te kopen door een avondklok in te stellen. Om 23.30 uur moeten de asielzoekers binnen zijn. Als verklaring is onder meer opgegeven dat het centrum in bossen ligt waar schoolkinderen doorheen moeten. Een kind kan zien dat dit niet klopt. Het werkelijke knelpunt is de lokale middenstand die een sluitingstijd van 17.00 uur wil. Maar dát is een vorm van vrijheidsbeneming die moeilijk valt waar te maken tegenover mensen die, wat ook de uiteindelijke afloop van hun procedure mag zijn, vallen aan te merken als ,,wretched refuse'' (verworpenen van de aarde), zoals dat zo mooi gebeiteld staat in de voet van het Vrijheidsbeeld in New York.

DE HALFBAKKEN halftwaalftermijn is slechts een nieuwe ,,huisregel'', sust de burgemeester van Elst. Staatssecretaris Cohen (Justitie) verklaart dat hij daar niets aan heeft toe te voegen. Dit is misplaatste naïviteit. Strikte huisregels voor asielcentra zijn niet een taboe, zeker niet bij een spreidingsbeleid. Het gaat in Elst per slot van rekening om de komst van een flink corpus alienum in een kleine gemeenschap. Maar dit is gewoon een avondklok. Die kennen wij in Nederland niet. Een duidelijk doel dient zij niet. Zij is ook niet werkelijk te handhaven. Dat maakt deze bijzondere maatregel tot een knieval voor onbestemde onlustgevoelens. Een verkeerd signaal. Zeker na Kollum.