Vertrouwen consumenten bleef in september onverminderd hoog

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is in de maand september onverminderd hoog gebleven. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld.

Evenals in augustus was het saldo van positieve en negatieve antwoorden op vragen over het economisch klimaat en de koopbereidheid 23. Daarmee staat het vertrouwen iets onder het recordniveau dat in de zomer van 1998 werd bereikt. De dip die de internationale financiële crisis vorig najaar vervolgens te zien gaf, is definitief achter de rug.

Het oordeel van consumenten over het economisch klimaat, dat vorig jaar het sterkst was teruggelopen, bleef op een hoog niveau van 24 staan. De door de meeste economen belangrijker geachte koopbereidheid van consumenten bleef eveneens hoog, en evenaarde met een saldo van 22 procent positieve antwoorden de recordhoogte van de zomer van 1998. De bereidheid om grote aankopen te doen viel licht terug, van 36 naar 31, maar blijft op een zeer hoog niveau.

De koopbereidheid van consumenten wordt doorgaans beschouwd als een betrouwbare voorlopende indicator van het werkelijke koopgedrag. De consumentenbestedingen zijn de afgelopen jaren in Nederland de voornaamste motor achter de hoge economische groei.

Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden steeg het consumentenvertrouwen in september licht ten opzichte van augustus, met een waarde van 24.