Toltunnel voor A2 in Maastricht

Om de gestaag groeiende verkeersproblemen op en rond de dwars door Maastricht lopende A2 op te lossen, moet de autoweg ter plekke enkele kilometers ondertunneld worden. De enige mogelijkheid om dit project van 450 miljoen gulden te financieren is elektronische tolheffing: één euro per passage.

Dat is de uitkomst van een vanochtend gepresenteerde studie in opdracht van de gemeente Maastricht en de provincie Limburg.

,,Wij voelen ons voor een vreselijk dilemma geplaatst'', zegt wethouder J. Aarts (Verkeer). ,,Het ministerie van Verkeer en Waterstaat weigert de aanleg van de tunnel te betalen, terwijl de verkeersproblemen en de overlast voor de Maastrichtse bevolking nu al enorm zijn. Ik vind het onrechtvaardig dat de bevolking in de regio zou moeten betalen, maar het wordt kiezen tussen twee kwaden: de file of de tol.''

Het woord is volgens de wethouder nu aan de samenleving. Voordat besluiten worden genomen, wordt met representatieve steekproeven de mening gevraagd van het bedrijfsleven en van de inwoners van Maastricht en de omliggende gemeenten Eijsden en Meerssen. Blijkt uit de peilingen dat tolheffing massaal op weerstand stuit dan gaat het plan waarschijnlijk niet door, aldus de gemeente.

De A2 loopt dwars door woonwijken van Maastricht en de gelijkvloerse kruispunten met stoplichten zorgen voor lange files en sluipverkeer in de woonwijken. Nu passeren dagelijks meer dan 60.000 auto's de zogenoemde stadstraverse, in 2010 zullen dat er volgens berekeningen van Rijkswaterstaat 90.000 zijn. De verkeersintensiteit is daarmee weliswaar lager dan op andere knooppunten van de A2, maar daar zijn geen of nauwelijks stoplichten en staan ook geen flats en woningen langs de autoweg.

Alternatieven, zoals een fly-over of een nieuwe autoweg om Maastricht heen, zijn in eerdere studies al afgevallen. Ze bieden te weinig soelaas of vormen een onacceptabele ingreep in de landelijke omgeving. De enige oplossing is een tunnel.

Eind 1998 liet de rijksoverheid weten tot 2010 geen geld te kunnen vrijmaken voor de aanleg. Pas in 2010 bekijkt het rijk opnieuw of Maastricht in aanmerking komt voor financiering. Zo ja, dan is de tunnel er niet voor 2020. Volgens de gemeente zijn de verkeersproblemen dan niet meer te overzien.

De onderzoekers zien private investering dan ook als enige oplossing. De investering van een half miljard gulden kan in dertig jaar worden terugverdiend door tol te heffen. De gemeente zegt dat uit ,,oriënterende gesprekken'' blijkt dat investeerders bereid zijn mee te werken. Dit zijn ING, Sociaal Fonds Bouwnijverheid en Ruijters Q-Park. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vindt het plan bespreekbaar. Technisch maakt het overigens weinig uit: in beide gevallen worden de voertuigen elektronisch geregistreerd en krijgt de eigenaar de rekening thuis. In Maastricht moeten ook buitenlanders tol gaan betalen, als het aan de gemeente ligt. ,,Wij verwachten dat tegen 2007, als de ondertunneling klaar is, de techniek zover is dat dat mogelijk wordt'', aldus een woordvoerder.