Tolken rechtbank eisen hoger tarief

Het Nederlandse genootschap van vertalers heeft vandaag alle gerechtstolken opgeroepen het werk voor een dag neer te leggen. Volgens het genootschap komt het ministerie van Justititie om de tarieven te verhogen niet na.

Volgens woordvoerder E. Heertje was de actiebereidheid groot, maar hoeveel tolken hebben deelgenomen aan de staking werd vanmorgen niet duidelijk. Het Nederlands genootschap van vertalers telt ongeveer 1500 leden. Een actiebijeenkomst van het genootschap werd door 50 leden bezocht.

Op de rechtbanken van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was van de staking niet veel te merken, zo meldde het ANP. In Den Haag kwam één tolk Engels niet opdagen.

De gerechtstolken zijn boos omdat naar hun zeggen het ministerie van Justitie eerder beloofde tariefverhogingen blijft uitstellen. De huidige vergoeding per uur stamt uit 1981 en ligt tussen de 68 en 119 gulden bruto per uur. Volgens het genootschap heeft het ministerie na onderhandelingen in 1998 toegezegd dit tarief per 1 januari 1999 te verhogen tot 116,17 gulden bruto. ,,Het ministerie liet echter eerst weten enkele maanden extra nodig te hebben'', zegt E. Heertje. ,,Daarna zeiden ze dat de tariefverhoging samen komt te vallen met de certificering van gerechtstolken, in 2003.'' Het ministerie wil de kwaliteit van de gerechtstolken verhogen door hen in de toekomst te verplichten een certificaat te halen.

Een woordvoerder ontkent dat er harde toezeggingen zijn gedaan. ,,In 1998 is er binnen een werkgroep met de tolken gesproken over de tarieven. Daar zijn verschillende opties uit naar voren gekomen, maar die zijn door het ministerie niet overgenomen.''

Volgens de woordvoerder zijn tariefsverhogingen ,,bespreekbaar'', maar moet deze worden gekoppeld aan het ,,certificeringtraject.'' Volgens de woordvoerder zal staatssecretaris J. Cohen op 8 november opnieuw in overleg treden met de gerechtstolken.

Het genootschap van vertalers wil hier niet op wachten. Vandaag eisen de tolken in kort geding dat het ministerie de ,,afspraken'' over de tarieven alsnog nakomt.