Toenadering blijft uit op top Servië en Montenegro

Servië en Montenegro zijn het gisteren niet eens geworden over de toekomst van de Joegoslavische federatie. De delegaties van beide zusterrepublieken binnen Joegoslavië spraken wel af het overleg voort te zetten.

Op het overleg in de Montenegrijnse kuststad Sveti Štefan bleken de afgevaardigden van de Servische Radicale Partij – lid van de in Servië regerende coalitie – strikt vast te houden aan het concept van de Joegoslavische eenheidsstaat. De leider van de Servische Radicalen, vice-premier Vojislav Šešelj, dreigde vorige week de Montenegrijnen met ,,een bloedige oorlog'' als ze hun dreigement, uit de Joegoslavische federatie te stappen, waarmaken.

Montenegro eist meer zeggenschap binnen de federatie, die een gemeenschap van ,,twee gelijke partners'' zou moeten worden. Die eis is tot dusverre in Belgrado niet gehonoreerd, reden waarom de Montenegrijnen op een aantal gebieden maatregelen nemen om hun eigen weg te gaan.

Zo wordt gewerkt aan plannen voor een eigen Montenegrijnse munteenheid en wordt, in afwachting van de uitwerking van die plannen, op korte termijn de Duitse mark in Montenegro wettig betaalmiddel naast de Joegoslavische dinar – dit omdat de Serviërs, om hun tekorten te dekken, op grote schaal dinars bijdrukken en aldus de inflatie opdrijven. Verder wil Montenegro een radicaal ander beleid jegens het Westen, de Europese Unie en de NAVO. Montenegro erkent de federale regering – die wordt geleid door de fel Miloševic-gezinde Montenegrijn Momir Bulatovic – niet langer en werkt ook niet meer mee in het federale parlement.

De leider van de Montenegrijnse delegatie in Sveti Štefan, premier Filip Vujanovic, zei gisteren dat als de Montenegrijnse eisen ook in een later stadium worden afgewezen, Montenegro's parlement moet beslissen over ,,de toekomstige stappen''. Daarmee refereerde hij aan het voornemen, een referendum op touw te zetten over de uitroeping van de Montenegrijnse onafhankelijkheid.

De twee delegaties werden het gisteren eens dat ze er ,,volstrekt tegenovergestelde denkbeelden'' over de wederzijdse relaties binnen de Joegoslavische federatie op na houden. Later evenwel zei een van de vertegenwoordigers van de Servische Radicale Partij dat alle partijen in Sveti Štefan ook vonden dat ,,het overleven van Joegoslavië'' absoluut noodzakelijk is.

De Servische vice-premier Nikolic vond gisteren dat het federale parlement zich met de herdefiniëring van de Servisch-Montenegrijnse relaties bezig moet houden, maar in Montenegro weigert men vooralsnog in dat parlement zaken te doen. (Reuters, AFP, AP)