Telfort wijst claim af

Telfort weigert in te gaan op de schadeclaim die pizzaketen Al Capone's bij het telefoniebedrijf heeft neergelegd. Al Capone's eist een tegemoetkoming van zo'n 2 miljoen gulden, omdat het vrijdagavond telefonisch onbereikbaar was. Al Capone's stapt nu binnen twee à drie weken naar de rechter. Telfort vindt de hoogte van de schadeclaim in geen verhouding staan tot de omzetschade die de pizzaketen zou hebben geleden.