Rebellen: Kabila moet terechtstaan

De Congolese president Laurent Kabila moet terecht staan voor misdaden tegen de menselijkheid. De leider van de rebellenregering in Congo, Emile Lunga, zei dat gisteren in Washington waar hij steun zoekt voor het vredesakkoord van Lusaka dat regering en rebellen tot een verzoening verplicht. Volgens Ilunga, leider van de Alliantie voor Democratie (RCD), houden de rebellen zich aan het akkoord dat ze op 31 augustus hebben getekend omdat het uitzicht op een nieuwe politieke orde biedt. Maar iedereen is het erover eens dat in die nieuwe orde voor Kabila geen plaats is, voegde Ilunga daaraan toe. Hij zei dat Kabila sinds hij in 1997 aan de macht kwam, miljoenen mensen de hongerdood in heeft gedreven, bezig is de Tutsi-minderheid uit te roeien in Oost-Congo en burgers terechtstelt zonder vorm van proces. (AP, Reuter)