OPEC: olieprijs van 16 tot 22 dollar per vat tot 2020

De organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) streeft naar een gemiddelde prijs voor olie in de periode 2000 tot 2020 die kan fluctueren tussen de 16,70 en 22,50 dollar per vat. Dat verklaarde het hoofd van de afdeling marktanalyse van OPEC, Javad Yarjani, gisteren op een conferentie in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.

Yarjani baseert de bandbreedte voor de prijzen op de ontwikkeling van de wereldvraag naar olie. Hij voorziet dat die vraag oploopt van 76,2 miljoen vaten (van 159 liter) per dag volgend jaar tot circa 88 miljoen vaten per dag in 2010. In het daaropvolgende decennium verwacht OPEC een stijging van de vraag tot 99 miljoen vaten per dag.

Daardoor zal het marktaandeel van de elf OPEC-lidstaten in de wereldvoorziening van ruwe olie oplopen van 41 procent nu tot bijna 45 procent in 2010 en circa 51 procent in 2020. Ooorzaak van die stijging is dat de productielanden die geen lid van de organisatie zijn, minder olie op de markt brengen omdat hun reserves afnemen.

De OPEC-landen bezitten samen 77 procent van de bewezen olievoorrraden, zo'n 800 miljard vaten, tegen 180 miljard vaten voor de concurrenten in de rest van de wereld. Uitgaande van die cijfers kunnen de OPEC-landen hun huidige productie bijna 80 jaar volhouden. Voor de niet-OPEC-landen is dat minder dan 15 jaar omdat hun reserves binnen die periode uitgeput raken, legde Yarjani uit.

Hij verzekerde dat OPEC blijft streven naar stabiele marktverhoudingen en evenwichtige prijzen. ,,De olieconsumerende landen hoeven niet te vrezen voor een bedreiging van hun voorziening. OPEC heeft de voorraden die zij nodig hebben. En voor onze lidstaten is de geldstroom uit export dé bron voor hun eigen ontwikkeling'', aldus Yarjani. (AFP)