Nieuwe directeur tbs-kliniek

De Groningse Dr. S. van Mesdagkliniek voor tbs-gestelden krijgt een nieuwe – voorlopige – algemeen directeur die de lopende reorganisatie op korte termijn moet afronden en de verstandhouding met ondernemingsraad en personeel moet herstellen. Dat heeft minister Korthals (Justitie) vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Vorige week heeft de ondernemingsraad het vertrouwen in de directie opgezegd. Kort daarna bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg een vernietigend rapport uit over de gang van zaken in de instelling.

De minister heeft zes maatregelen aangekondigd die donderdag worden besproken in aanwezigheid van de huidige leiding, de ondernemingsraad en het personeel. Volgens Korthals ,,vraagt de ontstane situatie om direct ingrijpen''. ,,Overigens is mij niet gebleken dat de situatie aanleiding geeft tot risico's voor de maatschappelijke veiligheid'', aldus de bewindsman.

Aanleiding tot het onderzoek waren eind vorig jaar beschuldigingen van een aantal patiënten dat er seksuele intimiteiten zouden hebben plaatsgehad met vier medewerksters van de kliniek. Een onderzoek van de rijksrecherche daarnaar leverde niets op, maar die vroeg de Inspectie voor de Gezondheidszorg wel te kijken naar de kwaliteit van de zorg in de kliniek. Dat onderzoek liet een ,,sterk gefragmenteerde en naar binnen gerichte organisatie'' zien. Er werden ook te weinig eisen gesteld aan de deskundigheid van de behandelaars. Systematische supervisie ontbreekt en er bestaan geen adequate behandelprotocollen. Bovendien voldoet de kliniek niet aan de eis jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag op te stellen. Volgens Korthals komt dat doordat het aantal tbs-gestelden sinds begin jaren negentig dramatisch is toegenomen.