Naar Cuba?

NEDERLAND HEEFT veel buitenland. Buiten de Europese Unie zijn er zo'n 170 landen waarmee Nederland zaken kan doen en waar de staatssecretaris van Buitenlandse Handel op bezoek kan gaan om de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen. Keuze genoeg, dus. Daarom is het des te verrassender dat staatssecretaris Ybema aanstaande donderdag vertrekt voor een reisje naar Cuba.

Waarom Cuba? De verklaring is dat het bedrijfsleven het wil. Cuba zou een `opkomende markt' zijn die zich zal openen en dan willen de Nederlandse ondernemers er tijdig bij zijn. Dertig ondernemers reizen mee in het kielzog van Ybema. Tja. Zo zijn er meer landen te bedenken waar ondernemers tijdig bij willen zijn en die zich gaan openen. De bilaterale handel met Cuba rechtvaardigt evenmin een opgetuigde delegatie naar Havana. Nederland exporteert voor 100 miljoen gulden naar Cuba en de Cubanen exporteren voor 455 miljoen gulden naar Nederland. Niet zonder trots meldt EZ dat Nederland de derde exportmarkt (na Rusland en Canada) voor Cubaanse producten is. Waarmee wordt aangegeven hoe marginaal de Cubaanse buitenlandse handel is.

Afgezien van de Cubaanse nikkelexport via de Rotterdamse haven – waardoor oud-burgemeester Peper van Rotterdam ook al zo'n zwak voor Cuba had – stelt de bilaterale handel nauwelijks iets voor. De vooruitzichten voor de marktliberalisatie van Cuba zijn evenmin hoog in te schatten zolang Fidel Castro, die dit jaar zijn eenzame veertigjarige bewind viert, aan de macht is.

IN DEN HAAG heeft zich de afgelopen weken tussen Economische Zaken en Buitenlandse Zaken een schaduwgevecht afgespeeld over de vraag of de situatie van de rechten van de mens in Cuba een Nederlandse afvaardiging op ministersniveau rechtvaardigt. Cuba is een tropische dictatuur van de trieste soort, een land dat zichzelf op alle manieren geïsoleerd heeft. Daarmee is Cuba geen bezoek van een Nederlandse minister van Handel waard. Er zijn genoeg andere landen te bedenken, ook in de Caraïbische regio of Latijns Amerika, die interessantere perspectieven bieden. Naar Cuba gaan is vragen om politieke moeilijkheden die Ybema zichzelf had kunnen besparen.