Medisch handelen

Het artikel `Artsen mogen niet het laatste woord hebben' (21 oktober) is onvolledig. Wat hebben de schrijvers te zeggen in het geval dat de patiënt of diens vertegenwoordigers alleen maar eist, en niet bereid is tot overleg? Van overleggen en samen beslissen is dan geen sprake. Dit is geen denkbeeldige kwestie voor een arts.

    • Fred Halewijn