Kinderarbeid

In het artikel van Theo Knippenberg `De antikinderarbeidlobby is failliet' (NRC Handelsblad, 19 oktober) wordt door de heer Knippenberg gesteld dat C&A ,,leveranciers waar kinderen bij de productie worden aangetroffen dwingt donateur te worden van een plaatselijke school of kinderdagverblijf''. Uit dit citaat zou de indruk kunnen worden gewekt dat C&A kinderarbeid onder bepaalde omstandigheden accepteert, hetgeen absoluut niet het geval is.

Wij hebben de heer Knippenberg vóór plaatsing van het artikel op de onjuistheid van deze stelling gewezen. Daarbij hebben wij hem tevens gewezen op onze gedragscode voor leveranciers waarin over kinderarbeid staat: `Kinderarbeid is absoluut onaanvaardbaar. Arbeidskrachten mogen niet jonger zijn dan de wettelijk toegestane minimumleeftijd in een bepaald land, en in elk geval niet jonger dan 14 jaar.' In dezelfde gedragscode staat onder het hoofdstuk sancties: `Indien wij de indruk hebben dat een leverancier handelt in strijd met de voorwaarden van deze code, zowel bij productie voor C&A als voor derden, zullen wij niet aarzelen de relatie met deze leverancier te beëindigen en reeds geplaatste orders te annuleren.' In de afgelopen jaren werd door C&A om deze reden een aantal malen de relatie tussen C&A en een leverancier definitief verbroken. Kinderarbeid is en blijft voor C&A absoluut onaanvaardbaar.

    • F.X.M. van 't Hek
    • A Nederland Corporate Communications