Kamer tegen verplichting om te werken

Minister De Vries en staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) hebben de Tweede Kamer er niet van kunnen overtuigen dat alleenstaande ouders in de bijstand verplicht geheel of gedeeltelijk moeten gaan werken.

Dit bleek gisteren tijdens een overleg in de Kamer. De Vries en Verstand hadden voorgesteld alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen jonger dan vijf jaar een arbeidsplicht op te leggen van 24 uur in de week en bijstandsouders met kinderen tussen de vijf en twaalf jaar te verplichten een volledige baan te aanvaarden. Alleen de VVD steunt dit voorstel.

De overige Tweede-Kamerfracties menen dat ouders van kinderen jonger dan vijf jaar moeten worden vrijgesteld van de verplichting te solliciteren. Het CDA wil die grens leggen bij twaalf jaar en de SP bij zestien jaar.

De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks stelden een gedeeltelijke arbeidsplicht onder strikte voorwaarden voor, als het jongste kind van de bijstandsmoeder of -vader tussen de vijf en zestien jaar is. Als kinderopvang en naschoolse opvang voldoende zijn en als de alleenstaande bijstandsouder meer scholingsmogelijkheden en zorgverlof krijgt, kan een arbeidsplicht van maximaal twintig uur per week volgens deze fracties worden opgelegd.

De Vries zei teleurgesteld te zijn over de opvattingen van de Kamer. ,,Kennelijk heb ik de Kamer niet kunnen overtuigen'', stelde hij vast. De minister vreest dat door de voorgestelde ontheffing van de sollicitatieplicht vooral bijstandsmoeders permanent tot de bijstand veroordeeld zijn. De Vries meent dat de Kamer voorwaarden aan de arbeidsplicht verbindt, zoals voldoende kinderopvang en scholing, die al zijn geregeld. Ook hij vindt, net als de Kamer, dat een arbeidsplicht niet mag worden opgelegd als niet aan bepaalde voorwaarden is voldaan. ,,Maar als de Kamer dat niet wil zien, dan kan ik het verder ook niet helpen.''

Het voorstel van staatssecretaris Verstand om werkgevers te compenseren voor de kosten die het nog te introduceren tiendaagse zorgverlof met zich mee zal brengen, kan evenmin op een Kamermeerderheid rekenen. Verstand stelt voor om de verwachte kosten van het zorgverlof, 370 miljoen gulden per jaar, te verdelen over de werknemers, de werkgevers en de overheid. De overheid draagt haar deel door een generieke lastenverlichting aan de werkgevers uit te keren. PvdA, D66 en CDA zijn daar tegen, omdat het geen rekening houdt met de verschillende behoeften aan zorgverlof per bedrijfstak.