Irak

H.J.A. Hofland slaat in zijn column `Politiek en dressuur' (13 oktober) de episode over, na het ontzet van Koeweit '91, waarin het Iraakse leger mocht optrekken tegen het Koerdische bevrijde gebied, en Kirkoek en de olie kon innemen, waardoor de dictator kon aanblijven. Twee helikopters neerhalen was waarschijnlijk al genoeg geweest.

Europa, net op een haar na los van het aloude in stamverband de buren lastigvallen, had ook alleen kunnen ingrijpen en de Turken overtuigen hun buren en zichzelf te gaan helpen. Het uitblijven van dit meest voor de hand liggende initiatief verdeelde Europa weer; en kort daarna werd de aandacht afgeleid door Joegoslavië, na advies van James Baker in Belgrado dat (voorheen) Joegoslavië moest blijven.

    • G. Molenaar