Groeiend belang Justitie bij boetes

Verkeersboetes zijn een steeds belangrijker bron van inkomsten voor het ministerie van Justitie. Het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden int dit jaar ruim 600 miljoen gulden aan verkeersboetes, ruim 30 procent meer dan vorig jaar. Door `intensivering van het verkeerstoezicht' wil Justitie volgend jaar nog eens ten minste 20 procent meer binnenhalen aan boetes. Volgens de Rijksbegroting voor 2000 is het Justitiebudget van 9,3 miljard gulden voor bijna tien procent afhankelijk van boetes en transacties.

De explosieve stijging van het aantal geconstateerde overtredingen (5,2 miljoen in 1998, waarschijnlijk 6,5 miljoen dit jaar) is het resultaat van het verscherpte beleid van het Bureau Verkeershandhaving van het openbaar ministerie. De afgelopen drie jaar financierde het bureau dertien controleprojecten, meest gericht op naleving van de maximumsnelheden. Vooral door radarcontrole is het aantal bekeuringen voor te hard rijden sinds 1992 verzevenvoudigd. ,,De vijver zit boordevol vis. Hoe meer hengels we uitwerpen, hoe meer vis we binnenhalen'', zegt een woordvoerder. Volgend jaar begint het ministerie acht nieuwe controleprojecten.

J. Spee, landelijk officier verkeershandhaving van het openbaar ministerie, wijst kritiek dat Justitie het weggedrag van de automobilist heeft ontdekt als bron van inkomsten van de hand. ,,Wij zijn geen incassobureau, het gaat om het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.'' Spee wijst op de statistieken van de wegen waarop intensief wordt gecontroleerd. Meer controle leidt tot minder ongevallen, minder files en minder schade aan het milieu.

Minister Korthals (Justitie) maakt zich niettemin zorgen. Hij vreest dat zijn departement op den duur financieel de dupe wordt van succesvolle verkeershandhaving. De minister stelt daarom voor de boete-inkomsten over te hevelen naar de algemene middelen en Justitie een vast bedrag te geven.

BOETEGELD: pagina 16