Gouda wil aanpak `nachtploeg'

De gemeente Gouda wil de groep Marokkaanse jongeren die sinds drie jaar de wijk Korte Akkeren terroriseert, harder aanpakken. De gemeente overweegt desnoods een straatverbod in te stellen voor deze zogenoemde `nachtploeg'. Burgemeester J. Boone zal onderzoeken of zo'n straatverbod wenselijk is en juridisch haalbaar.

De Goudse gemeenteraadscommissie veiligheid debatteerde gisteravond over de aanpak van de problemen in de wijk die twee weken geleden resulteerden in de zware mishandeling van een buurtbewoner. De raad eiste gisteren een repressiever beleid, meer geld voor de aanpak van de problemen en een politiepost in de wijk. Ook wil de raad permanente opvang voor de Marokkaanse jongeren en scherper toezicht op de coffeeshop in de wijk. De raad wil dat Gouda het voortouw neemt in een landelijk debat over geweld onder jongeren. Binnenkort zal het college van B en W met een veiligheidsnota komen. Dan moet blijken wat de gemeente met de suggesties van de raad zal doen.

De gemeente probeert al jaren een permanente opvang voor de Marokkaanse jeugd te vinden, maar volgens Boone stuit de gemeente op veel verzet van de bevolking. ,,Het Nimby-gehalte is hoog in Gouda'', zegt Boone in een verwijzing naar de Engelse uitdrukking Not in My Backyard.

De raad opperde een jaar geleden al de mogelijkheid van een politiepost in de Jan Ligthartschool in de wijk Korte Akkeren. Korpschef H. Wierda kon gisteravond niet zeggen of de post er komt, omdat de financiële nood van het korps Hollands Midden hoog is.

SP-fractievoorzitter Westendorp vindt de geopperde maatregelen onvoldoende en maakte een onderscheid tussen `hangjongeren' en de zogenoemde `nachtploeg': ,,hufters die 's nachts met gierende banden naar de Jan Ligthartschool scheuren''. Deze laatste groep trekt zich volgens hem niets aan van politiepatrouilles, praten en jeugdwerkers.

De voorgestelde maatregelen zijn ,,te laat en te weinig'', zegt wijkbewoner R. Zijtsel uit de Korte Akkeren na afloop van het raadsdebat. Zijn buurtgenote A. Roest: ,,Desnoods stappen we zelf naar de rechter om zo snel mogelijk een straatverbod af te dwingen.'' De bewoners willen ook sluiting van de coffeeshop, die het `theehuis' wordt genoemd, omdat deze de overlast in de wijk zou vergroten. Burgemeester Boone zegde gisteren toe de problemen rondom het theehuis nader te onderzoeken. Hij sluit ingrijpen niet uit.

Buurtbewoners meldden tijdens het debat, gebruikmakend van hun recht op inspraak, dat het sinds vorige week donderdag weer onrustig is in de wijk. De politie concludeerde bij monde van korpschef Wierda het tegenovergestelde. Volgens hem zijn er twee meldingen van buurtbewoners binnengekomen.. ,,Ik heb de politie vrijdagnacht gek gebeld'', reageerde bewoonster Roest verontwaardigd. Wierda zei de gang van zaken te betreuren en riep op tot meer communicatie tussen buurt en politie.